SEPTEMBER 2017 OUT NOW!!
SECTION A
SECTION B
HOME
MAGAZINE
 
 
HIP BIKE & TRAVEL
2017 2016 2015
BIKE TRIP
THE ROYAL PROJECT FOR CYCLING
รวมฮิตเส้นทางปั่นโครงการหลวง THE ROYAL PROJECT FOR CYCLING
   รวมฮิตเส้นทางปั่นโครงการหลวง

     เรื่อง : Weekend Warrior ภาพ : HIP & Bike Section Team


    เพื่อเป็นการน้อมสักการะไว้อาลัย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้ และในวาระที่นิตยสาร HIP ของเราพุ่งชนหลักกิโลปีที่ 13 ฉบับนี้ผมถือโอกาสแนะนำเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่บริเวณโดยรอบจังหวัดเชียงใหม่ ที่สวยงามเหมาะสำหรับนักปั่นขาฟรุ้งฟริ้งไปจนถึงขาแรง ซึ่งมีความยาก-ง่าย ตามแต่เส้นทาง ก็ว่ากันไปตามแต่คุณผู้อ่านสะดวกเลยแล้วกันครับกับ 13 โครงการหลวงน่าปั่น
    เริ่มต้นด้วย...


1. สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 
    จุดเริ่มต้นของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เริ่มจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ การทำไร่เลื่อนลอย การปลูกฝิ่น และการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งทำให้เกินปัญหาต่างๆ ตามมา จึงทรงมีพระราชประสงค์ให้ชาวเขามีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่น เส้นทางการปั่นจักรยานมีความท้าทายอย่างยิ่ง ไม่ยากเกินไปสำหรับมือใหม่ และเป็นระยะทางที่กำลังสนุกสำหรับขาแรง เริ่มต้นจากในตัวอำเภอเมือง ปั่นมาอำเภอจอมทอง เลี้ยวขวาขึ้นดอยอินทนนท์ จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 31 จะมีแยกขวามือ จากแยกนี้ไป 1 กิโลเมตรจะถึงสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์


2. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
    ความสำคัญของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง คือเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า ‘ให้ช่วยเขา ช่วยตัวเอง’ เส้นทางขึ้นสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนี้เป็นเส้นทางในฝันของนักปั่นจักรยานหลายท่าน สามารถขึ้นได้สองทาง คือจากทางอำเภอฝาง จากฝั่งนี้ขึ้นชัน แต่ไม่ยาวมาก เรียกว่าเจ็บแต่จบ ไต่ประมาณ 25 กิโลเมตรจนถึงดอยอ่างขาง อีกเส้นทางคือขึ้นจากฝั่งอำเภอเชียงดาว แยกเมืองงาย เลี้ยวซ้ายผ่านบ้านอรุโณทัย ฝั่งนี้ไม่ชันมากแต่ยาวประมาณ 45 กิโลเมตร เรียกว่าเจ็บแต่ไม่จบ สรุปเป็นเส้นทางทรมานบันเทิงที่นักปั่นควรต้องไปพิชิตให้ได้สักครั้ง (อนึ่ง เส้นทางนี้แหละครับที่ บก. Bike Section เน้นนักเน้นหนาว่าเด็ดกว่าดอยอินทนนท์!!!)
3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
    จุดเริ่มต้นของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางนี้คล้ายๆ กับสถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตรเห็นว่าบริเวณนียังมีการปลูกพืชเสพติดอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่มีรายได้ทัดเทียมหรือดีกว่าการปลูกฝิ่น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการดังกล่าว สำหรับเส้นทางการปั่นสามารถมาได้สองเส้นทาง คือมาทางสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ก่อน แล้วปั่นไต่ดอยต่อมาอีกประมาณ 14 กิโลเมตรก็จะถึง แต่อีกเส้นทางที่ถือว่าเป็นเส้นทางใหม่ และเพิ่งมีการทำถนนคอนกรีต สามารถเริ่มต้นจากในเมืองปั่นมาทางอำเภอแม่วาง แล้วปั่นผ่านแม่วางมาบ้านป๊อก จนถึงบ้านห้วยเกี๋ยง จากนั้นเลี้ยวซ้ายอีกประมาณ 16 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางนี้มีความลาดชันพอสมควร และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นยอดดอยอินทนนท์ได้ชัดเจนจากเส้นทางนี้
4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง
    อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก สามารถปั่นจักรยานไปกันได้แบบสบายๆ เหมาะสำหรับปั่นออกกำลังกายตอนเย็นหรือตอนเช้าได้สบายมาก เริ่มต้นจากตัวเมือง มาทางคลองชลประทาน จนถึงแยกหนองควาย (แยกสะเมิง) เลี้ยวขวามาทางสะเมิง ไปต่ออีกประมาณ 18 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางขวามือทางเข้าหย่อมห้วยผักไผ่ ถ้านักปั่นท่านใดนึกไม่ออก ก็ให้นึกถึงร้านกาแฟท่าช้างฮิลล์เอาไว้ ปั่นเลยร้านกาแฟนี้ไปอีกหน่อย ก็ถึงศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงแล้ว (ในวงการจักรยานโรคจิต เขาเรียกเส้นนี้กันว่า ‘ศาลายอดเจ็ดพับ - ถ้ำตั๊กแตน’ นั่นเองงงงงงง)
5. สถานีเกษตรหลวงปางดะ
    แรกเริ่มเดิมทีพื้นที่แห่งนี้เป็นสถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวสะเมิง เมื่อปริมาณความต้องการด้านพันธุ์พืชเริ่มมากขึ้นทำให้ผลิตต้นพันธุ์ได้ไม่เพียงพอ จึงได้มีการขยายพื้นที่ และได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่า ‘สถานีเกษตรหลวงปางดะ’ การปั่นจักรยานมาสถานีเกษตรแห่งนี้สามารถมาได้สองทางคือ จากทางแม่ริม และทางหางดง ปั่นมาเส้นสะเมิงตามปกติ เมื่อถึงสามแยกสะเมิงที่มีป้อมตำรวจ ซึ่งนักจักรยานน่าจะรู้จักกันดี จากจุดนี้ไหลลงไปทางสะเมิงประมาณ 1 กิโลเมตร สถานีเกษตรหลวงปางดะจะตั้งอยู่ทางขวามือ


6. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
    ในอดีตตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ห่างไกลความเจริญ ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้น้อย ความเป็นอยู่ลำบาก จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 300,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดและกาแฟพันธุ์อาราบิก้าให้แก่ราษฎร นอกเหนือจากการปลูกเมี่ยง ซึ่งเส้นทางการปั่นจักรยานมา ถ้าบอกว่ามา แม่กำปอง หรือร้านกาแฟชมนกชมไม้ ทุกท่านจะร้องอ๋อ (และอาจจะเอ๋อ) ขึ้นมาทันที แต่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกอยู่ถึงก่อนหน้าไม่ไกลนัก และถ้าท่านใจถึงพอ แนะนำให้เลยต่อไปกิ่วฝิ่นเลยครับ!7. สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด
    ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เน้นการวิจัยกาแฟอาราบิก้า ควบคู่ไปกับการวิจัยพืชเสริมชนิดอื่นร่วมด้วย เป็นเส้นทางการปั่นจักรยานที่หลายท่านคุ้นเคยเป็นอย่างดี นั่นคือ ร้านกาแฟแป้นเกล็ด ที่ตั้งอยู่ประมาณกิโลเมตรที่ 57 จากเชียงใหม่ตามเส้นทางไปอำเภอปาย เมื่อถึงร้านกาแฟแป้นเกล็ดเลี้ยวซ้ายไปยังน้ำตกหมอกฟ้าอีกประมาณ 3 กิโลเมตรก็จะถึงสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด น้ำตกธรรมชาติสวยงามจับใจครับ
8. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านหนองหอย และทรงมีพระราชดำริว่าควรจะมีการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เพราะบริเวณนี้ยังมีการปลูกฝิ่นอยู่มาก จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยขึ้น เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาพืชเสพติด เส้นทางการปั่นจักรยานที่อยากแนะนำให้ปั่นคือจากอำเภอเมืองมาอำเภอแม่ริม เลี้ยวซ้ายขึ้นทางแม่สา (แม่ริม - สะเมิง) ประมาณ 5 กิโลเมตรจะมีป้ายเลี้ยวขวา แยกแม่ขิ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สวยงาม มีความชันกำลังพอดี (พอดี?) ไต่เขาสนุก สามารถชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ได้เกือบตลอดเส้นทาง เมื่อถึงบ้านแม่ขิ จะเจอแยกซ้ายมือมาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย หรือท่านสามารถมาจากทางม่อนแจ่มก็ได้นะครับ (อร่อยคนละแบบ อิอิ)
9. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎร ทรงทราบถึงความทุกข์ขากของชาวเขาในพื้นที่ จึงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนา และจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สำหรับเส้นทางจักรยานในการปั่นมา ถือว่าเป็นเส้นทางที่ยากมากๆ เรียกว่าพอๆ กับการปั่นไปสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเลยทีเดียว เริ่มต้นจากอำเภอเมือง ออกมาทางแม่ริม เลี้ยวซ้ายมาอำเภอปาย ปั่นมาตามเส้นทางเรื่อยๆ ก่อนจะถึงอำเภอปายให้เลี้ยวซ้ายไปวัดจันทร์ ซึ่งตรงเส้นทางที่จะไปวัดจันทร์นี่แหละเป็นจุดวัดใจเลยทีเดียวว่าจะไปต่อ หรือจะไหลรถลงไปหาความศิวิไลซ์ในอำเภอปาย ระยะทางทั้งหมดจากอำเภอเมืองมาจนถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ รวม 157 กิโลเมตร คาดว่าระยะเวลาในการปั่นไม่น่าจะต่ำกว่า 6-7 ชั่วโมง... ขอพลังจงสถิตอยู่กับท่าน...
10. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก
    เดิมเป็นชุมชนของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งชาวเขาเหล่านี้ทำไรเลื่อนลอย มีการบุกรุกทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนหาของป่าเพื่อยังชีพ ความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก โครงการหลวงจึงเข้าไปดำเนินการส่งเสริมเศรษฐกิจ และจัดตั้งเป็น ‘ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก’ การปั่นจักรยานไปเส้นทางนี้ไม่ยากและไม่ง่าย เหมาะสำหรับเป็นทริปวันหยุด ระยะทางไปกลับกำลังดี เริ่มต้นจากตัวเมือง ออกมาทางคลองชลประทาน จนถึงแยกแม่วาง เลี้ยวมาทางแม่วาง มาตามทางหลักเรื่อยๆ จนถึงแยกซ้ายเข้าบ้านแม่สะป๊อกเหนือ ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร
11. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ 
    ก่อตั้งเพื่อดำเนินงานศึกษาข้อมูลผลผลิตไปส่งเสริมแก่เกษตรกร ให้มีความรู้ความสามารถในการเพาะปลูกอย่างถูกวิธี เส้นทางการปั่นถือว่าเป็นเส้นทางที่ทรมานน่องพอสมควร เริ่มต้นจากตัวเมือง ปั่นมาอำเภอสะเมิง สังเกตเส้นทางมาหมู่บ้านแม่ตุงติง ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งความทรมานจะเริ่มเกิดขึ้นจากสะเมิงมาถึงบ้านแม่ตุงติง จากนี้ไปอีกไม่ไกลนักก็จะเห็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะถัดจากแม่ตุงติง (อ่านข้อมูลความเร่าร้อนของเส้นทางนี้ได้จากคอลัมน์ Bike Trip ‘ตุ้งติ้งหฤโหด’ เพราะล่าสุด บก. Bike Section จัดให้เส้นทางนี้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของชาร์ทเรียบร้อยแล้ว)

12. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
    ในอดีตชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่ด้วยการถางพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่นและพืชอื่นๆ แผนพัฒนาจึงได้ถูกกำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวเขา ด้วยการส่งเสริมให้ปลูกพืชทดแทนฝิ่น เส้นทางการปั่นเริ่มจากตัวเมือง ผ่านอำเภอแม่ริม มุ่งหน้าอำเภอแม่แตง เลี้ยวซ้ายมาทางอำเภอปาย จากนั้นเลี้ยวขวาแยกขึ้นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ (หน้าวัดสบเปิง) ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร

1


13. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จผ่านไร่ฝิ่นที่กำลังออกดอกบาน และเสด็จพระราชดำเนินถึงหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งแม่สาใหม่ พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสุกร ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงในการดำรงชีพตามวิถีชีวิตของชาวม้ง ซึ่งสุกรมีขนาดเล็ก และพุงลากดิน ได้ทรงพระราชทานลูกสุกรพันธ์ดีจำนวน 2 ตัวพร้อมพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อการเพาะปลูก จึงเป็นจุดเริ่มต้นของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ซึ่งเส้นทางการปั่นจักรยานมาที่นี่นั้นไม่ยากนัก จากอำเภอเมืองมาทางอำเภอแม่ริม เลี้ยวซ้ายไปสะเมิง จนถึงวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ จากวัดนี้เลี้ยวซ้ายประมาณ 3 กิโลเมตรก็จะถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ระยะทางทั้งสิ้น 38 กิโลเมตร

    พระราชกรณียกิจของพ่อหลวงแห่งปวงชนชาวไทยเรานี่สุดยอดเลยนะครับ สมกับที่เป็นกษัตริย์แห่งเกษตรกรรมจริงๆ เลยครับ เราๆ ท่านๆ ในฐานะประชาชนชาวไทยต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงตรากตรำทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรของท่าน และในฐานะนักปั่นที่รักการปั่นจักรยานออกกำลังกายท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติที่สวยงาม และมักใช้สถานที่โครงการหลวงทั้งหลายเป็นจุดพักหรือจุดหมายในทริปปั่น ขอน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายความอาลัย กราบพระบาทส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
ปั่นขึ้นเราที่ SWITZERLAND (1)
ที่ SWITZERLAND
ปั่นขึ้นเราที่ SWITZERLAND (2)
ที่ SWITZERLAND
THE ROYAL PROJECT FOR CYCLING
รวมฮิตเส้นทางปั่นโครงการหลวง
#HIPปั่นไปปาย
ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวจากเชียงใหม่ไปปาย
ON THE ROAD IN ICELAND
เกาะแห่งความฝัน ที่ยังมีลมหายใจ
ZOO CYCLING
สนุกสัตว์
H I P  P A R T N E R S
สำนักงานนิตยสาร  H I P  M a g a z i n e  บริษัท  เชียงใหม่  ฮิพ  แม็กกาซีน  จำกัด
เลขที่  5 / 1  หมู่ 5  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง  เชียงใหม่ 50200  โทรศัพท์  /  แฟ็กซ์  0 5 3 - 3 2 9 - 4 2 0
hipthailand@windowslive.com  +  hipthailand.cm@gmail.com
H I P   M A G A Z I N E   A N D   E V E N TS   C H I A N G   M A I   ©